Русе / Право
· Адвокатски кантори [31]
· Нормативни актове [4]
· Патенти, изобретения [3]
· други [16]


Нашата адвокатска кантора акцентира върху търговското и гражданското право, подкрепяйки чуждестранни фирми и граждани по време на пребиваването им в България. Предоставяме правни услуги в различни области, както и процесуално представителство в...

 BG   EN   http://anwalt-bg.com 

24 посещения | регистриран на 2017-08-25

Адвокатска колегия Благоевград обхваща районите на градовете Благоевград Сандански, Петрич, Разлог и Гоце Делчев

 BG   http://akblagoevgrad.bg 

27 посещения | регистриран на 2016-04-13

Адвокати и сие предлага напълно безплатно правна защита на пострадали при пътен инцидент и катастрофа, трудова злополука или случаен инцидент

 BG   http://www.advokatisie.com/ 

51 посещения | регистриран на 2016-01-29

В подкрепа на българския родител, защитавайки интересите на родителите в частност на бащите, но преди всичко на децата. Основен наш приоритет е налагането на споделено родителство в България.

 BG   EN   http://www.bgfathers.org 

58 посещения | регистриран на 2015-04-30

Адвокатската кантора осигурява висококвалифицирано правно обслужване на български и чуждестранни граждани, и юридически лица в областта на гражданското, административното и наказателното право.

 BG   http://advokati-bulgaria.com 

73 посещения | регистриран на 2014-10-06

Корупция Българско Патентно Ведомство - интелектуална собственост - стъклопакет

 BG   http://corruptionbulgarianpatent... 

41 посещения | регистриран на 2014-06-11

Осъществява консултации и процесуално представителство на клиенти по разнообразни казуси, свързани с наказателно, семейно, вещно, облигационно, трудово, търговско право и други. Предоставя пълно правно обслужване на физически и юридически лица.

 BG   http://www.kochanov.url.bg 

603 посещения | регистриран на 2014-05-19

КАНТОРАТА работи в сферата на данъчното, търговското и гражданското право. Предлагаме адвокатска защита и правна помощ при данъчни ревизии и проверки.

 BG   http://advokati-bg.info 

573 посещения | регистриран на 2013-12-30

Сдружението съдейства и консултира длъжници по лизинг и кредит при осъществяване на договорни и съдебни претенции срещу тях.

 BG   http://consult-leasing.com 

102 посещения | регистриран на 2013-09-18

Богат опит в обжалването на процедури по Закона за обществените поръчки и Закона за защита на конкуренцията. Адвокатска кантора ТМ Легал Консултинг разполага с компетентни и висококвалифицирани специалисти.

 BG   http://tml-consult.com 

511 посещения | регистриран на 2013-03-08

Каталог на сайтовете във Русе

СПРАВОЧНИК