Русе / Право
· Адвокатски кантори [31]
· Нормативни актове [4]
· Патенти, изобретения [3]
· други [17]


DD Consultus се намира в Малта и е специализирана в онлайн хазартната индустрия, обработката на онлайн плащания и свързаните с нея услуги.

 BG   http://ddconsultus.com 

6 посещения | регистриран на 2018-02-02

Нашата адвокатска кантора акцентира върху търговското и гражданското право, подкрепяйки чуждестранни фирми и граждани по време на пребиваването им в България. Предоставяме правни услуги в различни области, както и процесуално представителство в...

 BG   EN   http://anwalt-bg.com 

28 посещения | регистриран на 2017-08-25

Адвокатска колегия Благоевград обхваща районите на градовете Благоевград Сандански, Петрич, Разлог и Гоце Делчев

 BG   http://akblagoevgrad.bg 

29 посещения | регистриран на 2016-04-13

Адвокати и сие предлага напълно безплатно правна защита на пострадали при пътен инцидент и катастрофа, трудова злополука или случаен инцидент

 BG   http://www.advokatisie.com/ 

54 посещения | регистриран на 2016-01-29

В подкрепа на българския родител, защитавайки интересите на родителите в частност на бащите, но преди всичко на децата. Основен наш приоритет е налагането на споделено родителство в България.

 BG   EN   http://www.bgfathers.org 

59 посещения | регистриран на 2015-04-30

Адвокатската кантора осигурява висококвалифицирано правно обслужване на български и чуждестранни граждани, и юридически лица в областта на гражданското, административното и наказателното право.

 BG   http://advokati-bulgaria.com 

75 посещения | регистриран на 2014-10-06

Корупция Българско Патентно Ведомство - интелектуална собственост - стъклопакет

 BG   http://corruptionbulgarianpatent... 

41 посещения | регистриран на 2014-06-11

Осъществява консултации и процесуално представителство на клиенти по разнообразни казуси, свързани с наказателно, семейно, вещно, облигационно, трудово, търговско право и други. Предоставя пълно правно обслужване на физически и юридически лица.

 BG   http://www.kochanov.url.bg 

608 посещения | регистриран на 2014-05-19

КАНТОРАТА работи в сферата на данъчното, търговското и гражданското право. Предлагаме адвокатска защита и правна помощ при данъчни ревизии и проверки.

 BG   http://advokati-bg.info 

579 посещения | регистриран на 2013-12-30

Сдружението съдейства и консултира длъжници по лизинг и кредит при осъществяване на договорни и съдебни претенции срещу тях.

 BG   http://consult-leasing.com 

102 посещения | регистриран на 2013-09-18

Каталог на сайтовете във Русе

СПРАВОЧНИК